Personvern

Personvernregler beskriver reglene for behandling av informasjon om deg,

inkludert personopplysninger og informasjonskapsler.

 

1. Generell informasjon

 

     1. Denne personvernerklæringen gjelder for nettstedet, som opererer på url:

         www.mittmaleri.no

     2. Nettstedsoperatøren og personopplysningsadministratoren er:

         MITT MALERI PEREZ HERNANDEZ Org nr. 926 692 461, Vallahøgda 12, 5227 Nesttun

     3. Operatørens e-postadresse: post@mittmaleri.no

     4. Operatøren er administrator av dine personopplysninger i forhold til

         opplysningene som er gitt frivillig på nettstedet.

     5. Nettstedet bruker personopplysninger for følgende formål:

        • Nyhetsbrevet

        • Kjøring et kommentarsystem

        • Gjennomføring online chat-samtaler

        • Håndtering av henvendelser via skjemaet

        • Implementering av bestilte tjenester

        • Presentasjon av tilbudet eller informasjonen

        • Inkasso

        • Levering av bestilte varer

     6. Nettstedet får informasjon om brukere og deres oppførsel på følgende måte

        • Gjennom data som er frivillig oppgitt i skjemaer, som legges inn i operatørens systemer.

        • Ved å lagre informasjonskapselfiler i sluttapparater (såkalte "cookies").

 

2. Databeskyttelsesmetoder som brukes av operatøren

 

     1.Stedene for innlogging og innlegging av personopplysninger er beskyttet

        i overføringslaget (SSL-sertifikat). Som et resultat blir personlige data og

        påloggingsdata som er angitt på nettstedet kryptert på brukerens datamaskin

        og kan bare leses på målserveren.

 

      2.Brukerpassord lagres i en hashform. Hashfunksjonen fungerer i en retning -

         det er ikke mulig å reversere driften, som nå er en moderne standard innen

         lagring av brukerpassord.

 

       3.For å beskytte data tar operatøren regelmessig sikkerhetskopier.

 

3. Dine rettigheter og tilleggsinformasjon om hvordan dataene brukes

 

    1.I noen situasjoner har administratoren rett til å utlevere dine personlige data

      til andre mottakere, hvis det er nødvendig å utføre kontrakten som er inngått med

      deg eller å oppfylle forpliktelsene som påhviler administratoren.

      Dette gjelder slike grupper av mottakere:

 

     o vertsfirma på overdragelsesbasis

     o leverandører o postoperatører

     o betalingsoperatører

     o offentlige myndigheter

     o kommentar systemoperatører

     o operatører av online chat-løsninger

     o autoriserte ansatte og tilknyttede selskaper som bruker dataene

         for å oppnå formålet med nettstedet

     o selskaper som tilbyr markedsføringstjenester til administratoren

 

    2. Personopplysningene dine er behandlet av administratoren ikke lenger

        enn det er nødvendig for å utføre relaterte aktiviteter som er spesifisert

        i separate forskrifter (f.eks. Om regnskap). Når det gjelder markedsføringsdata,

        blir ikke dataene behandlet i mer enn 3 år.

        • Du har rett til:

          o tilgang til dine personlige data,

          o rette på dem,

          o sletting,

          o behandlingsbegrensninger,

          o og dataportabilitet.

 

     3. Du har rett til å protestere mot behandlingen angitt i punkt 3.3 c) mot

         behandlingen av personopplysninger for å utføre de legitime interessene

         som administratoren forfølger, inkludert profilering, mens retten til å

         motsette seg ikke kan utøves hvis det er gyldig lovlig berettigede grunner

         for behandling av dine interesser, rettigheter og friheter,

         spesielt å etablere, etterforske eller forsvare krav.

     4. Administratorens handlinger kan påklages til Datatilsynet Postboks 458 Sentrum 0105 Oslo

     5. Sending oss personopplysninger er frivillig, men nødvendig for å drive nettstedet.

     6. I forhold til deg kan det iverksettes tiltak som består i automatisert beslutningstaking,

        inkludert profilering for å tilby tjenester under den inngåtte kontrakten

        og med det formål å utføre direkte markedsføring av administratoren.

     7. Personopplysninger overføres ikke fra tredjestater i henhold til

         bestemmelsene om beskyttelse av personopplysninger.

         Dette betyr at vi ikke sender dem utenfor EØG.

 

4. Informasjon i skjemaer

    • Nettstedet samler informasjon gitt frivillig av brukeren, inkludert personlige data,

       hvis de blir gitt.

    • Nettstedet kan lagre informasjon om tilkoblingsparametere (tidsstempel, IP-adresse).

    • Nettstedet kan i noen tilfeller lagre informasjon som letter koblingen av

      data i skjemaet med e-postadressen til brukeren som fyller ut skjemaet.

      I dette tilfellet vises brukerens epostadresse inne i url til siden som inneholder skjemaet.

    • Dataene som gis i skjemaet behandles for det formålet som skyldes

      funksjonen til et bestemt skjema, for eksempel for å behandle tjenesteforespørsel

      eller kommersiell kontakt, tjeneregistrering osv.

      Hver gang kontekst og beskrivelse av skjemaet tydelig informerer hva det brukes til.

 

5. Administratorlogger

 

   1. Informasjon om atferden til brukere på nettstedet kan logges. Disse dataene brukes til å administrere nettstedet.

 

6. Viktige markedsføringsteknikker

 

    1. Operatøren bruker statistisk analyse av nettstrafikk gjennom

        Google Analytics (Google Inc. basert i USA). Operatøren gir ikke personopplysninger

        til operatøren av denne tjenesten, men bare anonymisert informasjon.

        Tjenesten er basert på bruk av informasjonskapsler på brukerens sluttenhet.

        Når det gjelder informasjon om brukerinnstillinger som er samlet inn

        av Googles annonseringsnettverk, kan brukeren se og redigere informasjon

        som kommer fra informasjonskapsler ved hjelp av verktøyet: https://www.google.com/ads/preferences/

    2. Operatøren bruker remarketingteknikker som gjør det mulig å matche

        reklamemeldinger til brukerens oppførsel på nettstedet, noe som kan

        gi en illusjon om at brukerens personlige data blir brukt til å spore ham,

        men i praksis overføres ingen personopplysninger fra operatøren

        til reklameoperatører. Den teknologiske forutsetningen for slike aktiviteter er at

        informasjonskapsler er aktivert.

    3. Operatøren bruker Facebook-piksel. Denne teknologien betyr at Facebook

       (Facebook Inc. basert i USA) vet at en gitt person som er registrert i den bruker nettstedet.

       I dette tilfellet er det basert på data som han selv er administrator for, Operatøren

       gir ikke ytterligere personlige data til Facebook. Tjenesten er basert på bruk

       av informasjonskapsler på brukerens sluttenhet.

    4. Operatøren bruker en løsning som studerer brukeratferd ved å lage

        varmekart og registrere atferd på nettstedet. Denne informasjonen anonymiseres

        før den sendes til tjenesteleverandøren slik at den ikke vet hvilken fysisk person

        den forholder seg til. Spesielt registreres ikke passord og andre personlige data.

    5. Operatøren bruker en løsning som automatiserer driften av nettstedet i forhold til

        brukere, for eksempel som kan sende en e-post til brukeren etter å ha besøkt en bestemt

        underside, forutsatt at han har samtykket til å motta kommersiell korrespondanse fra operatøren.

 

 7. Informasjon om informasjonskapsler

 

     1. Nettstedet bruker informasjonskapsler.

     2. Informasjonskapsler (såkalte "cookies") er IT-data, spesielt tekstfiler, som lagres på

         nettstedsbrukerens sluttapparat og er ment for bruk av nettstedsidene.

         Informasjonskapsler inneholder vanligvis navnet på nettstedet de kommer fra,

         lagringstiden på sluttapparatet og et unikt nummer.

     3. Enheten som plasserer informasjonskapsler på nettstedsbrukerens sluttanordning

         og får tilgang til dem, er nettstedsoperatøren.

     4. Informasjonskapsler brukes til følgende formål:

         • opprettholde nettsidens brukerøkt (etter innlogging), takket være at brukeren

            ikke trenger å legge inn påloggingen og passordet på hver underside av nettstedet;

         • oppnå målene som er beskrevet ovenfor i seksjonen "Viktige markedsføringsteknikker";

     5. Nettstedet bruker to grunnleggende typer informasjonskapsler:

         økt-informasjonskapsler og vedvarende informasjonskapsler.

         Sessionscookies er midlertidige filer som lagres på brukerens sluttenhet

         til de logger ut, forlater nettstedet eller slår av programvaren (nettleser).

         Vedvarende informasjonskapsler lagres på brukerens sluttapparat i den tiden

         som er angitt i parameterne for informasjonskapselfilen, eller til de blir slettet av brukeren.

     6. Programvare for å surfe på nettsteder (nettleser) lar vanligvis informasjonskapsler

         lagres på brukerens sluttenhet som standard.

         Nettstedsbrukere kan endre innstillingene i denne forbindelse. Nettleseren lar

         deg slette informasjonskapsler. Det er også mulig å automatisk blokkere informasjonskapsler.

         Detaljert informasjon om dette emnet finner du i hjelpen eller dokumentasjonen i nettleseren.

     7. Begrensninger for bruk av informasjonskapsler kan påvirke noen

         av funksjonene som er tilgjengelige på nettsidene.

     8. Informasjonskapsler plassert på nettstedsbrukerens sluttapparat kan også brukes

         av enheter som samarbeider med nettstedsoperatøren, spesielt følgende selskaper:

         Google (Google Inc. basert i USA), Facebook (Facebook Inc. basert i USA),

         Twitter ( Twitter Inc. basert i USA).

 

8. Administrering av informasjonskapsler - hvordan uttrykker og trekker du tilbake

    samtykke i praksis?

 

           Hvis brukeren ikke ønsker å motta informasjonskapsler, kan han endre

    nettleserinnstillingene. Vi forbeholder oss at deaktivering av informasjonskapsler som

    er nødvendige for autentiseringsprosesser, sikkerhet, vedlikehold av

    brukerpreferanser, kan gjøre det vanskelig, og i ekstreme tilfeller kan forhindre

    bruk av nettsteder.

 

For å administrere innstillinger for informasjonskapsler,

velg nettleseren du bruker fra listen nedenfor og følg instruksjonene:

Edge  lenk-  Edge

Internet Explorer - Internet Explorer

Chrome- Chrome

Safari Safari

Firefox  Firefox

Opera  Opera

 

Mobilenheter:

Android Android

Safari (iOS) Safari (iOS)

Windows mobil  Windows Phone

 

Denne policymalen er generert for informasjonsformål, basert på vår kunnskap,

bransjepraksis og lovbestemmelser som var i kraft fra og med 2018-08-14.

Vi anbefaler at du sjekker policymalen før du bruker den på nettstedet.

Formelen er basert på de vanligste situasjonene på nettsteder,

men gjenspeiler kanskje ikke den fulle og nøyaktige spesifisiteten

til nettstedet ditt. Les det genererte dokumentet nøye, og om nødvendig,

tilpass det til din situasjon eller søk juridisk rådgivning. Vi tar ikke ansvar for

konsekvensene av å bruke dette dokumentet, fordi bare du har innflytelse på

om all informasjonen i det er sannferdig. Vær også oppmerksom på at

personvernpolicyen, til og med den beste, bare er et av elementene i din bekymring

for personopplysninger og brukernes personvern på nettstedet.